Monthly Archives: February 2016

Bilverkstad

Fantastisk nöjdhet i vår kundundersökning

Det är med glädje som vi har fått resultatet från den kundundersökning vi gjorde under hösten. Vi ville få en bild av hur våra kunder upplever allt från vår service till bemötande och även nöjdhet efter vår kontakt. Resultatet från vår kundundersökning är slående. Det är inte det att vi vill klappa oss själva på […]

Read More